Era Xhabafti

Class Events konsideroi audiencën tonë të synuar dhe realizoi një aktivitet të mrekullueshëm. Eventi doli shkëlqyeshëm dhe të ftuarit mbetën shumë të kënaqur. Ju kishte bërë përshtypje cdo detaje, që nga hyrja dhe deri në përfundim të  tij. Ishte një kënaqësi të bashkëpunoja me ekipin tuaj kreativ dhe punëtorë. Faleminderit Class.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.